Relevantna dokumenta

SEKO za sektor transporta

U cilju uspostavljanja Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Program), Kancelarija za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave na poziv za odabir Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) u sektoru transporta. Program i formular za prijavljivanje SEKO možete preuzeti ispod:

Popunjenu prijavu možete poslati na sledeću adresu:

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći
Mirjana Lazović
Nemanjina 34/IV
11000 Beograd

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete se obratiti Mirjani Lazović, koordinatoru OCD u Kancelariji za evropske integracije – Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći na tel. (011)3061128 ili na i-mejl adresu mlazovic@seio.gov.rs.