SEKO za sektor građanskog društva, medija i kulture

Osnovni cilj SEKO za Građansko društvo, medije i kulturu je da omogući uključivanje OCD na sistematičan i transparentan način u procese Evropskih integacija i programiranja IPA fondova.
Iako postoji spremnost države da uključi civilno društvo u pregovore, ipak je proces uključivanja u pravilu nedovoljno sistematičan i transparentan za opštu javnost, sa nejasnim mehanizmom odabira učesnika; Učešće OCD u korišćenju sredstava iz IPA fondova je onemogućeno za veliki broj OCD usled nedostatka sredstva za uparivanje (iz fondova države); nedovoljno je učešće civilnog društva u komunikaciji i informisanju o pitanjima evropskih integracija; postavljanje institucionalnog okvira za delovanje OCD sa novom Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom tek treba profunkcioniše; svi ovi izazovi su povezani sa činjenicom da se radi o dosta kratkom vremenskom okviru, koji zahteva izgrađenije kapacitete civilnog društva, umrežavanje, dodatnu obuku kao i obezbeđivanje sredstava za aktivno uključivanje civilnog društva u sve ove procese. Problemi na medijskoj sceni Srbije uglavnom proizilaze iz nerešenih pravnih okvira u oblasti medijskog zakonodavstva. Nedovoljna tarnsparentnost vlasništva u medijima, ubrzano stvaranje monopola i prevelik udeo državnog vlasništva u medijima su problemi koji kao svoj ishod imaju povećan pritisak na novinare koji profesinalno pristupaju svom poslu. Autocenzura i često kršenje profesinalnih standarda u novinarstvu su posledica gore navedenih problema čije rešavanje je neophodno da bi jedna zemlja mogla da pristupi porodici evropskih naroda. Jedan od najsloženijih i najvećih izazova uključivanju Srbije u zajednicu evropskih naroda jeste vrednovanje javnog dobra i javnog interesa, i osvešćenje građana da nema pomaka u državi i društvu bez pojedinčanog doprinosa i zalaganja. Bez kulture i kritičkog mišnjelja nema osvešćenja.
Konzorcijum je osmislio mehanizam koji je otvoren pod jednakim uslovima za sve organizacije koje se bave oblastima rada SEKO platforme. Opšti uslovi za učešće će biti aktivnost, posvećenost i motivacija samih članica. Pošto sve tri organizacije imaju pristup velikom broju organizacija, on će nastojati da bude sveobuhvatan i da uključuje što je više moguće organizacija.
Više informacija o vodećim organizacijama možete naći ovde.
 

 

Predlozi SEKO

Aktivnosti

Bez aktivnosti