Članice mreže
- Sektor za građansko društvo, medije i kulturu -

Kontakt osoba: Darja Butigan, aleksandar@academica.rs
Kontakti: tel: 064/110-4258; e-mail: office@academica.rs,
web: www.academica.rs.
Oblast delovanja: Kulturna politika, kreativne industrije, istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama, urbana politika, integrisani digitalni mediji, upravljanje neprofitnim organizacijama.
Kontakt osoba: Gordana Domanović, office@cacanskiglas.rs
Kontakti: tel: 062/550-833; e-mail: office@cacanskiglas.rs,
web: www.cacanskiglas.rs.
Oblast delovanja: Informisanje
Kontakt osoba: Slađana Vasiljević, kendi7@ptt.rs
Kontakti: tel: 031/514-919, 060/4077-771; e-mail: kendi7@ptt.rs.
Oblast delovanja: Kultura
Kontakt osoba: Nenad Paunović, plusradio010@gmail.com
Kontakti: tel: 010/320-421; e-mail: plusradio010@gmail.com,
web: plisradio.co.rs.
Oblast delovanja: Edukatcija i informisanje.
Kontakt osoba: Đurica Stankov, office@aids-support.com
Kontakti: tel: 066/187-104; e-mail: office@aids-support.com,
web: www.aids-support.com.
Oblast delovanja: Psiho-socijalna podrška i zaštita prava mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om.
Kontakt osoba: Aleksandar Prica, asocijacijaduga@open.telekom.rs
Kontakti: tel: 015/386-297, 064/25-29-181; e-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs,
web: www.asocijacijaduga.org.rs.
Oblast delovanja: Ljudska prava, razvoj civilnog sektora, smanjenje siromaštva...
Kontakt osoba: Biljana Planić, asocijacijavizija@gmail.com
Kontakti: tel: 034/364-025, 063/628 400; e-mail: asocijacijavizija@gmail.com.
Oblast delovanja: Pomaganje razvoja biznisa i promovisanje sve veće uloge žena u preduzetništvu.
Kontakt osoba: Vladimira Dorčova, vladka.kulpin@gmail.com
Kontakti: tel: 064/3333-272; e-mail: office@asn.org.rs,
web: www.asn.org.rs.
Oblast delovanja: Organizovanje stručnih seminara, rasprava, tribina, i naučnih istraživanja posvećenih profesiji i aktuelnim društvenim i polotičkim, realizovanje projekata iz oblasti novinarstva i medija po osnovu učešća na raznim konkursima ili na sopstvenu inicijativu, saradnja sa sličnim organizacijama, institucijama i udruženjima u zemlji i regionu, i organizovanje konkursa pod nazivom Novinarsko takmičenje ASN za profesionalne i neprofesionalne slovačke novinare.
Kontakt osoba: Marijana Gligorić, mg@astra.rs
Kontakti: tel: 011/2635-114; e-mail: astra@astra.rs,
web: www.astra.rs.
Oblast delovanja: Ljudska prava, prava žena, prava dece, žrtve trgovine ljudima.
Kontakt osoba: Dragana Žarković Obradović, d.obradovic@birn.eu.com
Kontakti: tel: 011/6-5555-91; e-mail: d.obradovic@birn.eu.com,
web: www.birn.eu.com.
Oblast delovanja: 1. Rad sa medijima i novinarima – treninzi i podizanje kapaciteta lokalnih medija, stvaranje mreže profesionalnih novinara, iniciranje kvalitetne medijske produkcije.
2. Facilitiranje javnog dijaloga – iniciranje javnih debata o ključnim tranzicionim procesima, kroz konferencije, forume i okrugle stolove.
Kontakt osoba: Nada Čuljak Banjac, bcm_bgd@yahoo.com
Kontakti: tel: 011/322-0987; e-mail: bcm_bgd@ yahoo.com,
web: www.bcm.org.rs.
Oblast delovanja: Besplatna pravna pomoć ugroženim kategorijama stanovništva u ostvarivanju prava. Izgradnja civilnog društva kroz osnivanje ženskih info-klubova u opštinama i kolektivnim centrima.
Kontakt osoba: Pavle Dimitrijević, pavle.dimitrijevic@birodi.rs
Kontakti: tel: 064/1498-936; e-mail: pavle.dimitrijevic@birodi.rs,
web: www.birodi.rs.
Oblast delovanja: Razvoj civilnog društva i lokalnih sredina, borba protiv korupcije, kultura i mediji, održivi razvoj.
Kontakt osoba: Aleksandar Ranđelović i Milan Matejić, cacd@krstarica.com
Kontakti: tel: 060/1583-200, 064/2670-322; e-mail: cacd@krstarica.com,
web: sites.google.com/site/centarzaacd11.
Oblast delovanja: Zaštita ljudskih prava
Kontakt osoba: Aleksandra Žikić i Tatjana Nikolić, aleksandra_zikic@eunet.rs
Kontakti: tel: 064/2404-900, 063/8616-859; e-mail: centric-nis@eunet.rs,
web: www.centarzadevojke.org.
Oblast delovanja: Edukacija i emancipacija devojaka.
Kontakt osoba: Predrag Đurić, cetimoffice@gmail.com
Kontakti: tel: 063/531-801; e-mail: cetimoffice@gmail.com,
web: www.cetim.org.rs.
Oblast delovanja: Obrazovanje, kultura, nauka.
Kontakt osoba: Slobodan Martinović, bitovik@open.telekom.rs
Kontakti: tel: 033/711-993; e-mail: bitovik@open.telekom.rs,
web: www.bitovik.org.rs.
Oblast delovanja: Politika i civilno društvo,multietnički odnosi,međureligijski dijalog, razvoj lokalne demokratije, ekologija.
Kontakt osoba: Boris Milankov, otvoreno.o@gmail.com
Kontakti: tel: 061/217-0637; e-mail: otvoreno.o@gmail.com.
Oblast delovanja: Umrežavanje i ljudska prava LGBT osoba i drugih marginalizovanih grupa.
Kontakt osoba: Bojana Šekeljić, msekeljic@dokukino.org
Kontakti: tel: 060/684-0604; e-mail: msekeljic@dokukino.org,
web: www.dokukino.org.
Oblast delovanja: Poštovanja ljudskih prava, razvoj kulture i promocija novih tehnologija.
Kontakt osoba: Danijela Radić, czor@czor.org
Kontakti: tel: 021/261-8597; e-mail: czor@czor.org,
web: www.czor.org.
Oblast delovanja: Omladinski radi i omladinski aktivizam; Jačanje kapaciteta nosilaca demokratskih promena.
Kontakt osoba: Mojzeš Petar, pjer@yunord.net
Kontakti: tel: 024/792-173, 063/8404-613; e-mail: pjer@yunord.net.
Oblast delovanja: Unapređenje uslova za razvoj partnerstva između građana,vlasti i biznis sektora ako osnovnih elemanta održivog razvoja.
Kontakt osoba: Snežana Ilić, cdcs@cdcs.org.rs
Kontakti: tel: 023/511-066; e-mail: cdcs@cdcs.org.rs,
web: www.cdcs.org.rs.
Oblast delovanja: Promocija, zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda i afirmisanje demokratskih vrednosti i načela vladavine prava Podsticanje međuetničke i verske tolerancije i saradnje i afirmisanje otvorenosti i komunikacije između različitih kultura.
Kontakt osoba: Vučić Slavko, slavko.vucic@gmail.com
Kontakti: tel: 064/2089-511; e-mail: slavko.vucic@gmail.com.
Oblast delovanja: Bezbednosti i zaštita građana i njihove imovine i prava na punu bezbednost.
Kontakt osoba: Mimica Živadinović, mimica@cilsrbija.org
Kontakti: tel: 011/367-5317; e-mail: mimica@cilsrbija.org,
web: www.cilsrbija.org.
Oblast delovanja: Socijalna politika, ljudska prava, edukacija.
Kontakt osoba: Ljubiša Jovanović, grig@eunet.rs
Kontakti: tel: 011/33-40-270; e-mail: grig@eunet.rs,
web: www.cspa-grig.org.
Oblast delovanja: Socijalna zaštita i društvena briga o mladima i ugroženim grupama.
Kontakt osoba: Ilija Stojanovic, novisvet2008@yahoo.com
Kontakti: tel: 063/7709-172; e-mail: novisvet2008@yahoo.com,
web: http://www.nvoroma.co.nr/.
Oblast delovanja: Obrazovanje, zapošljavanje, zaštita životne sredine, zaštita ljudskih prava
Kontakt osoba: Nataša Heror, marketing@csaladikor.com
Kontakti: tel: 021/661-6001, 060/7337-555; e-mail: marketing@csaladikor.com,
web: www.csaladikor.com.
Oblast delovanja: Novinska i izdavačka delatnost.
Kontakt osoba: Aleksandar Milijašević, dijalogva@gmail.com
Kontakti: tel: 063/332-529; e-mail: dijalogva@gmail.com,
web: www.dijalogva.org .
Oblast delovanja: Razvoj civilnog društva, građanskog aktivizma i unapređenja i zaštite ljudskih prava.
Kontakt osoba: Saša Stanojević, doktori.klovnovi@gmail.com
Kontakti: tel: 065/9161-966; e-mail: doktori.klovnovi@gmail.com>.
Oblast delovanja: Društvene brige o deci.
Kontakt osoba: Darko Radičanin, darko@ja-serbia.org
Kontakti: tel: 011/3345-691; e-mail: darko@ja-serbia.org,
web: www.ja-serbia.org.
Oblast delovanja: Obrazovanje
Kontakt osoba: Mladen Bulat, dnvojvodine@gmail.com
Kontakti: tel: 064/6232-818; e-mail: dnvojvodine@gmail.com,
web: www.dnv.co.rs.
Oblast delovanja: Stalna i povremena edukacija i obrazovanje članova, ukazivanje solidarne pomoći članovima DNV, unapređenje saradnje među novinarskim udruženjima u zemlji i svetu, kao i promovisanje profesionalnih obaveza i moralnih vrednosti naznačenih u Kodeksu.
Kontakt osoba: Sabrija Imamović, sabrija.imamovic@osiguranje.org.rs
Kontakti: tel: 060/0270-496; e-mail: sabrija.imamovic@osiguranje.org.rs,
web: www.osiguranje.org.rs.
Oblast delovanja: Okupljanje ovlašćenih zastupnika u osiguranju radi unapređenja njihovog stručnog znanja, obezbeđivanja odgovarajućeg statusa i poboljšanja položaja u društvu.
Kontakt osoba: Olgica Beba Bajić, oknis@medianis.net
Kontakti: tel: 018/523-422; e-mail: oknis@medianis.net,
web: www.oknis.org.rs.
Oblast delovanja: Aktivizam dece i mladih.
Kontakt osoba: Petrović Mirko, petrovicm@ptt.rs
Kontakti: tel: 063/8306-846; e-mail: petrovicm@ptt.rs,
web: www.mojekucevo.org.
Oblast delovanja: Ruralni razvoj, socijalna zaštita, zaštita životne sredine.
Kontakt osoba: Vladimir Ristić, knjazevac019@gmail.com
Kontakti: tel: 064/682-5630; e-mail: knjazevac019@gmail.com,
web: www.knjazevac.org.rs.
Oblast delovanja: Zaštita ljudskih prava, demokratije, civilnog društva i zastita životne sredine kao i briga o mladima.
Kontakt osoba: info@ecoist.rs
Kontakti: tel: 064/1377-947; e-mail: info@ecoist.rs,
web: www.ecoist.rs.
Oblast delovanja: Ekologija i zaštita životne.
Kontakt osoba: Dejan Andrić, ekomedia@aol.com
Kontakti: tel: 064/1991813; e-mail: ekomedia@aol.com.
Oblast delovanja: /
Kontakt osoba: Dušan R. Ivanović, dragacevo@EUnet.rs
Kontakti: tel: 032/855-760, 063/416-614; e-mail: dragacevo@EUnet.rs,
web: www.dragacevo.rs.
Oblast delovanja: Razvoj lokalne zajednice, Životna sredina, Kultura, Obrazovanje, Socijalna pitanja, Istraživanje.
Kontakt osoba: Jovanović Zoran, zocece@gmail.com
Kontakti: tel: 063/1040-360; e-mail: zocece@gmail.com.
Oblast delovanja: Zastupanje malih akcionara, stečajnih poverilaca, zaštita od zlostavljanja na radu-MOBING, zastupanje građana za ostvarivanja određenih prava nezaposlenih na tržištu rada…
Kontakt osoba: Marija Stankovic, mstankovic@eneca.org.rs
Kontakti: tel: 018/528-228; e-mail: mstankovic@eneca.org.rs,
web: www.eneca.org.rs.
Oblast delovanja: Samozapošljavanje kroz podršku osnivanju malih biznisa
Pružanje poslovnih i stručnih obuka
Umrežavanje podržanih klijenata i povezivanje sa tržišnim partnerima
Pružanje poslovnih usluga MSPP sektoru
Studijske posete i sajmovi
Istraživanje i analiza MSPP sektora
Kontakt osoba: Sandra Stojanovic, eypsrbija@gmail.com
Kontakti: tel: 064/4247-767; e-mail: eypsrbija@gmail.com.
Oblast delovanja: Podsticаnje omlаdinskog učešćа u društvenom odlučivаnju te unаpređenje položаjа mlаdih, promovisаnje kreаtivnog i volonterskog rаdа među mlаdimа, širenje idejа demokrаtije, ljudskih prаvа i tolerаncije i rаzvijаnje ekološke svesti.
Kontakt osoba: Mila Vujić, mila.vujic@epus.org
Kontakti: tel: 018/512-300; e-mail: info@epus.org,
web: www.epus.org.
Oblast delovanja: Promocija evropskih ideja i vrednosti i rad na njihovoj implementaciji.
Kontakt osoba: Nikola Šlajh, zroffice@epuszr.org.rs
Kontakti: tel: 063/800-9301; e-mail: zroffice@epuszr.org.rs,
web: www.epuszr.org.rs.
Oblast delovanja: Promocija evropskih ideja i vrednosti i rad na njihovoj implementaciji.
Kontakt osoba: Ivana Ponjavić, pr@emins.org
Kontakti: tel: 011/3640-174; e-mail: pr@emins.org,
web: emins.org.
Oblast delovanja: Promocija evropskih vrednosti i stvaranje političkih i drugih uslova za ulazak Srbije u Evropsku uniju, unapredjenje regionalne saradnje i sveobuhvatne reforme na administrativnom , sektorskom, nacionalnom i lokalnom nivou.
Kontakt osoba: Maja Čečen, maja.cecen@fond.b92.net
Kontakti: tel: 011/3284-534; e-mail: maja.cecen@fond.b92.net,
web: www.b92.net/fond.
Oblast delovanja: Podrška i iniciraranje projekata koji se bave akutnim problemima vezanim za socijalnu i kulturnu politiku naše zemlje.
Kontakt osoba: Svetlana Vukomanović, svetlana@centaronline.org
Kontakti: tel: 011/3627-780; e-mail: svetlana@centaronline.org,
web: www.centaronline.org.
Oblast delovanja: Civilno društvo, ljudska prava (posebno ekonomska i socijalna prava), javna uprava.
Kontakt osoba: Suzana Đorđević, office@ecotopia.rs
Kontakti: tel: 011/334-8039; e-mail: office@ecotopia.rs,
web: www.ecotopia.rs.
Oblast delovanja: Objedinjavanje finansijske i logističke podrške privatnog i javnog sektora, države, relevantnih međunarodnih organizacija i građana sa ciljem promene ekološke slike Srbije i sveta.
Kontakt osoba: Miroslav Tamburić, forca_pozega@yahoo.com
Kontakti: tel: 031/825-000; e-mail: forca_pozega@yahoo.com.
Oblast delovanja: podrška aktivnim građanima, razvoj svih segmenata društvenog, ekonomskog, kulturnog života Požege i regiona, podrška neformalnim i formalnim omladinskim grupama, iniciranje svrsishodnog i efikasnog omladinskog aktivizma, promocija vrednosti lokale zajednice u okruženju, ekonomski napredak i razvoj lokalne sredine.
Kontakt osoba: vladarti@gmail.com
Kontakti: tel: 064/266-1818; e-mail: vladarti@gmail.com.
Oblast delovanja: Podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje doprinose razvoju potencijala marginalizovanih grupa i jačanje njihove integracije u društvo.
Kontakt osoba: Zorica Sorak, zoricasorak@gmail.com
Kontakti: tel: 063/634-929; e-mail: zoricasorak@gmail.com.
Oblast delovanja: Edukacija građana i građanki za aktivno učešće u demorkatskom društvu, pokretanje inicijativaza zaštitu ljudskih, ženskih i dečjih prava, edukacija u oblasti ekologije, pružanje podrške socijalno isključenim grupama i pojedincima.
Kontakt osoba: Mileva Malešić, televizijaforum@gmail.com
Kontakti: tel: 064/1933-962; e-mail: fozena@eunet.rs.
Oblast delovanja: Ženska ljudska prava.
Kontakt osoba: Aleksandar Stamenković, fotokluble@gmail.com
Kontakti: tel: 062/753-089; e-mail: fotokluble@gmail.com.
Oblast delovanja: Organizovan i stručni rad u oblasti fotografije, novinarstva, nauke, obrazovanja i kulture.
Kontakt osoba: Zvonko Damnjanović, zvonko@kcbor.net
Kontakti: tel: 063/473-315, 060/444-2800; e-mail: zvonko@kcbor.net,
web: www.mc.kcbor.net.
Oblast delovanja: Informisanje, obrazovanje, kultura, ekologija, ljudska prava.
Kontakt osoba: Dejan Djordjević, juznapruganis@gmail.com
Kontakti: tel: 063/8087-351; e-mail: juznapruganis@gmail.com.
Oblast delovanja: /
Kontakt osoba: Peković Ivan, cdpnis@medianis.net
Kontakti: tel: 018/216-999; 064/199-38-66; e-mail: cdpnis@medianis.net.
Oblast delovanja: Unapređenje svih vidova invalidske zaštite,podizanje kvaliteta života-osoba sa invaliditetom i njihovih i njihovih porodica i pružanje organizovane pomoći i zaštite prava i interesa osoba sa invliditetom.
Kontakt osoba: Milanka Stevović, info@oazasigurnosti.rs
Kontakti: tel: 034/332-048; e-mail: info@oazasigurnosti.rs,
web: www.oazasigurnosti.rs.
Oblast delovanja: Ostvarivanje i zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda.
Kontakt osoba: Vladan Novović, vladannovovic@yahoo.com
Kontakti: tel: 060/030-8800; 030/424-587; e-mail: vladannovovic@yahoo.com,
web: www.rtvbor.rs.
Oblast delovanja: Informisanje
Kontakt osoba: Dragan Živanović, radiopo@ptt.rs
Kontakti: tel: 012/221-257; e-mail: radiopo@ptt.rs,
web: www.radiopozarevac.co.rs.
Oblast delovanja: Informisanje
Kontakt osoba: Ljiljana Aranđelović, rtvcup@yahoo.com
Kontakti: tel: 035/476-315; e-mail: rtvcup@yahoo.com.
Oblast delovanja: Informisanje, praćenje kulturnih događaja, život manjina.
Kontakt osoba: Predrag Blagojević, predrag.blagojevic@juznevesti.com
Kontakti: tel: 018/293-911; e-mail: predrag.blagojevic@juznevesti.com,
web: www.juznevesti.rs.
Oblast delovanja: Informisanje
Kontakt osoba: Meša Šendelj Žak, klubteatarprijepolje@yahoo.com
Kontakti: tel: 063/8963-471; e-mail: mklubteatarprijepolje@yahoo.com.
Oblast delovanja: Teatarsko stvaralaštvo.
Kontakt osoba: Aleksandar Gubaš, klubopa@yahoo.com
Kontakti: tel: 063/8927-467; e-mail: klubopa@yahoo.com,
web: www.klubopa.org.rs.
Oblast delovanja: kulturna animacija mladih, neformalno obrazovanje, istraživanje stavova mladih, razvoj omladinskih medija.
Kontakt osoba: Mirko Mutapčić, kud_batajnica@hotmail.com
Kontakti: tel: 064/6178-545; e-mail: kud_batajnica@hotmail.com.
Oblast delovanja: Kultura i u okviru nje razvoj kulturnoumetničkog amaterizma kod dece, omladine i odraslih.
Kontakt osoba: Dane Stanojčić, kultradio1007@yahoo.com
Kontakti: tel: 065/505-0905, 036/616-007; e-mail: kultradio1007@yahoo.com.
Oblast delovanja: Informisanje lokalne zajednice.
Kontakt osoba: Marijana Simu, marijana@kulturklammer.org
Kontakti: tel: 064/370-9714; e-mail: marijana@kulturklammer.org,
web: www.kulturklammer.org.
Oblast delovanja: Zagovaranje i omogućavanje kulturnog razvoja zajednice zasnovanog na građanskoj participativnosti, integrativnom pristupu i međusektorskoj saradnji.
Kontakt osoba: Radomir Jovelić Višerov, region1@ptt.rs
Kontakti: tel: 022/617-522; e-mail: region1@ptt.rs,
web: www.kulturnifoum.com.
Oblast delovanja: Zaštita kulturnog nasleđa, edukacija građana i promena navika čuvanja pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara.
Kontakt osoba: Sava Preradović, kpz_kula@open.telekom.rs
Kontakti: tel: 025/722-359; e-mail: kpz_kula@open.telekom.rs,
web: www.kpzkula.com.
Oblast delovanja: Estetska kultura - stvaralaštvo i manifestacije u oblastima scenskog, muzičkog, književnog i likovnog stvaralaštva.
Kontakt osoba: Nadežda Tošić
Kontakti: tel: 031/513-128, 060/131-9057.
Oblast delovanja: Privreda, politika, društvene delatnosti, kultura, sport.
Kontakt osoba: Zorica Visnjic, loznickenovosti@inffo.net
Kontakti: tel: 063/8806-955, 015/893-731; e-mail: loznickenovosti@inffo.net,
web: www.loznickenovosti.com.
Oblast delovanja: Informisanje
Kontakt osoba: Ilia Laslo, jokai@open.telekom.rs
Kontakti: tel: 023/771-056; e-mail: jokai@open.telekom.rs,
web: www.torokbecse.org.rs.
Oblast delovanja: Očuvanje kulturnih, verskih običaja, tradiconalnog narodnog folklora mađarske nacionale zajednice u Novom Bečeju.
Kontakt osoba: Mladen Velojić, mvelojic@mcnis.org.rs
Kontakti: tel: 018/526-972; e-mail: mvelojic@mcnis.org.rs,
web: www.mrcnis.org.rs.
Oblast delovanja: Promovisаnje i rаzvoj ljudskih i grаđаnskih prаvа, promovisаnje sаrаdnje orgаnizаcijа civilnog društvа i medijа, аktivizаm grаđаnа u lokаlnoj zаjednici, promovisаnje vrednosti evropskih integrаcijа, zаštitа životne sredine.
Kontakt osoba: Ofelija Beckovic-Sami, backovic@mc.rs
Kontakti: tel: 011/3349-541; e-mail: backovic@mc.rs,
web: www.mc.rs.
Oblast delovanja: Produkcija dokumentarnih filmova, reportaža, promotivnih spotova, obuka novinara za objektivno izveštavanje na teme antidiskriminacije, održavanje konferencija, objavljivanje online nedeljnika “Newsletter” koji se bavi temama vezanim za medije i stručnog online časopisa “Mediji o medijima”.
Kontakt osoba: Stanislava Kulidzan, stanislava@mic.org.rs
Kontakti: tel: 064/260-2699; e-mail: stanislava@mic.org.rs,
web: www.mic.org.rs.
Oblast delovanja: Slobodno istraživačko novinarstvo i fotožurnalizam, pluralistički mediji.
Kontakt osoba: Nenad Radenković, r1nenad@ptt.rs
Kontakti: tel: 018-245-177, 063-487-552; e-mail: r1nenad@ptt.rs.
Oblast delovanja: Socijalno-humanitarna
Kontakt osoba: Snezana Cmiljanic-Milojevic, snekilco@verat.net
Kontakti: tel: 064/1316-361; e-mail: snekilco@verat.net,
web: www.ilco.org.rs.
Oblast delovanja: Informacija i edukacija pacijenata i clanova porodice pre i posle operacije.
Kontakt osoba: Milisav Pajević, necrpkg@gmail.com
Kontakti: tel: 063/804-8599; e-mail: necrpkg@gmail.com,
web: nec-rp.wetpaint.com.
Oblast delovanja: Zaštita životne sredine i održivi razvoj.
Kontakt osoba: Marko Nagl, office@noor.org.rs
Kontakti: tel: 022/470-644, 022/472-476, 060/0445-030; e-mail: office@noor.org.rs,
web: www.noor.org.rs.
Oblast delovanja: /
Kontakt osoba: Branislav Dejanović, nisville@nisville.com
Kontakti: tel: 018/235-161, 064/885-0551; e-mail: nisville@nisville.com,
web: www.nisville.com.
Oblast delovanja: Kultura
Kontakt osoba: Vlado Madžoski, vlado.madzoski@gmail.com
Kontakti: tel: 064/815-7302; e-mail: vlado.madzoski@gmail.com.
Oblast delovanja: Demokratski razvoj duštva.
Kontakt osoba: Jelena Popović, ekoplanbeograd@gmail.com
Kontakti: tel: 011/344-0543, 064/24-01-491; e-mail: ekoplanbeograd@gmail.com.
Oblast delovanja: Ekologija i primena alternativne energije a kroz oblast arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, obrazovanja i turizma.
Kontakt osoba: Danijela Korać-Mandić, danijela.nshc@gmail.com
Kontakti: tel: 021/422-969, 423-024, 423-021; e-mail: danijela.nshc@gmail.com,
web: www.nshc.org.rs.
Oblast delovanja: Socijalno-humanitarni rad, obrazovanje, istraživački rad.
Kontakt osoba: Vera Kopicl, grupagradjanansblok@gmail.com
Kontakti: tel: 021/6615-503; e-mail: grupagradjanansblok@gmail.com,
web: www.nsblok.org.
Oblast delovanja: Aktivizam, lokalni razvoj, jednakost, ljudska i građanska prava.
Kontakt osoba: Dragomir Vasić, evnovisad@yahoo.com
Kontakti: tel: 063/896-17-38; e-mail: evnovisad@yahoo.com.
Oblast delovanja: Upoznavanje, saradnja ljudi u Evropi, širenje evropske ideje...
Kontakt osoba: Petar Stefanović, skolamira@gmail.com
Kontakti: tel: 063/8150-989; e-mail: skolamira@gmail.com,
web: www.skolamira.org.rs.
Oblast delovanja: Neformalno obrazovanje mladih, karijerno vodjenje i informisanje.
Kontakt osoba: Nenad Nikolić, la21nikolic@eunet.rs
Kontakti: tel: 063/711-3879; e-mail: la21nikolic@eunet.rs .
Oblast delovanja: Održivi razvoj I zaštita životne sredine u skadu sa principima Agende 21 UN.
Kontakt osoba: Maja Bojkov, green.alternative@yahoo.com
Kontakti: tel: 064/212-0068; e-mail: green.alternative@yahoo.com.
Oblast delovanja: Umetnost, kultura, životna sredina, mladi.
Kontakt osoba: Goran Nikolić, polisfest.org@gmail.com
Kontakti: tel: 061/2903-976; e-mail: polisfest.org@gmail.com.
Oblast delovanja: Kultura,obrazovanje,zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava i zaštita životne sredine.
Kontakt osoba: Osman Balic, yuromcentar@sbb.rs
Kontakti: tel: 018/424-6940, 421-6456, 451-1458; e-mail: yuromcentar@sbb.rs,
web: www.yuromcentar.org.rs.
Oblast delovanja: Politika i kultura.
Kontakt osoba: Milorad Marković, mradio@tron-inter.net
Kontakti: tel: 036/312-111; e-mail: mradio@tron-inter.net.
Oblast delovanja: Informisanje
Kontakt osoba: Bojana Stanković, gordana.grujic@eunet.rs
Kontakti: tel: 064/905-1800; e-mail: gordana.grujic@eunet.rs.
Oblast delovanja: Zaštita životne sredine i održivog razvoja, održivo korišćenje prirodnih resursa i njegovih očuvanja.
Kontakt osoba: Zoran Jović, office@jazaspozarevac.org
Kontakti: tel: 064/4728-224; e-mail: office@jazaspozarevac.org,
web: www.jazaspozarevac.org.
Oblast delovanja: HIV, prevencija, obrazovanje, informisanje...
Kontakt osoba: Marko Đorđević, oecentar@gmail.com
Kontakti: tel: 064/1713-077; e-mail: oecentar@gmail.com.
Oblast delovanja: Mladi
Kontakt osoba: Oliver Aleksić, okce.ja@gmail.com
Kontakti: tel: 064/5305-042; e-mail: okce.ja@gmail.com,
web: www.okce.webs.com.
Oblast delovanja: Izgradnja građanskog društva u Srbiji, sa posebnim osvrtom na mlade.
Kontakt osoba: Zoran Zlatković, okoorganizacija@gmail.com
Kontakti: tel: 011/2775-032, 064/5549-526; e-mail: okoorganizacija@gmail.com,
web: www.okoorg.rs.
Oblast delovanja: Promovisanje i unapredjenje kulture i umetnosti, obrazovanje, zaštita ljudskih i manjinskih prava, zaštite životne sredine, humanitarnog rada, mirovnih i gradjanskih inicijativa, medjunarodne saradnje, savremenih scenskih oblika i internet kulture, kao i kulturnih i duhovnih vrednosti.
Kontakt osoba: Saša Dujiin, grupapaad@yahoo.com
Kontakti: tel: 023/775-806, 063/348-430; e-mail: grupapaad@yahoo.com,
web: www.paad.org.rs.
Oblast delovanja: Mladi, socioekonomska, kultura i informisanje.
Kontakt osoba: Ljiljana Vasić, pomocdeci@eunet.rs
Kontakti: tel: 011/3228-564; e-mail: pomocdeci@eunet.rs,
web: www.pomocdeci.com.
Oblast delovanja: Ljudska prava, obrazovanje, aktivizam, zaštita zdravlja, deca i mladi.
Kontakt osoba: Biljana Stanojevic, office@pradok.org.rs
Kontakti: tel: 011/2465-143; e-mail: office@pradok.org.rs.
Oblast delovanja: Mediji TV i film, radio i ostali vidovi koji omogucavaju promosiju i edukaciju.
Kontakt osoba: Saša Trifunović, sasatrifunovic@gmail.com
Kontakti: tel: 065/8277-322; e-mail: sasatrifunovic@gmail.com,
web: www.istmedia.rs.
Oblast delovanja: Politika, ekonomija, ekologija.
Kontakt osoba: Suzana Ponjavic, suzanaponjavic@gmail.com
Kontakti: tel: 011/2165-946, 064/200-7104; e-mail: suzanaponjavic@gmail.com,
web: www.pdnbgd.org.rs.
Oblast delovanja: Deca, mladi, evropske integracije, saradnja sa ocd, razvoj ocd sektora.
Kontakt osoba: Milan Ilijin Micko, mickopdz@Eunet.rs
Kontakti: tel: 063/368-958; e-mail: mickopdz@Eunet.rs.
Oblast delovanja: Promovisanje i praćenje ostvarivanja dečijih prava, osmišljeno slobodno vreme dece i mladih.
Kontakt osoba: Nenad Stojanović, nenad@proaktiv.org.rs
Kontakti: tel: 018/244-894, 060/4495-345; e-mail: nenad@proaktiv.org.rs,
web: www.proaktiv.org.rs.
Oblast delovanja: Mladi, evropske integracije, aktivizam.
Kontakt osoba: Vladimir Puvača, posoffice.sivac@gmail.com
Kontakti: tel: 060/385-4444; e-mail: posoffice.sivac@gmail.com.
Oblast delovanja: Prevencije porodičnog i vršnjačkog nasilja, prevencije HIV-a i narkomanije, poboljšanje položaja mladih, promovisanje i zaštita životne sredine, prava dece, ljudska prava.
Kontakt osoba: Simić Sanela, office@radiodespotovac.com
Kontakti: tel: 035/612-999; e-mail: office@radiodespotovac.com,
web: www.radiodespotovac.com.
Oblast delovanja: Informisanje lokalne javnosti, edukacija, zabava.
Kontakt osoba: Jon Ardeljan, ardeljanjon@gmail.com
Kontakti: tel: 063/771-7591; e-mail: ardeljanjon@gmail.com,
web: www.radiofar.vrsac.com.
Oblast delovanja: Informisanje na lokalnom nivou.
Kontakt osoba: Nadežda Tošić
Kontakti: tel: 031/513-128, 060/131-9057.
Oblast delovanja: Informisanje na lokalnom nivou.
Kontakt osoba: Gordana Jocic, radiozlatousti@gmail.com
Kontakti: tel: 060/355-2734, 034/371-192; e-mail: radiozlatousti@gmail.com,
web: www.radiozlatousti.rs.
Oblast delovanja: Informisanje, versko obrazovanje, kultura.
Kontakt osoba: Veran Matić, veran.matic@b92.net
Kontakti: tel: 011/301-2000; e-mail: veran.matic@b92.net,
web: www.b92.net.
Oblast delovanja: Javni servis, informisanje, obrazovanje.
Kontakt osoba: milan512@gmail.com
Kontakti: tel: 063/242-307; e-mail: milan512@gmail.com.
Oblast delovanja: Informisanje
Kontakt osoba: Miroslav Meržan, rromarota@yahoo.com
Kontakti: e-mail: rromarota@yahoo.com.
Oblast delovanja: Unapređenje Romske kulture, negovanje istorije i tradicije Roma.
Kontakt osoba: Mara Vlajkovic, saneko98@yahoo.com
Kontakti: tel: 011/233-4423; e-mail: saneko98@yahoo.com,
web: www.saneko98.com.
Oblast delovanja: Zaštita životne sredine, bezbednost hrane, standardi, unapređenje održivog razvoja.
Kontakt osoba: Vesna Stanojević, savetovaliste@sezampro.rs
Kontakti: tel: 063/806-1753; e-mail: savet@eunet.rs,
web: www.sigurnakuca.com.
Oblast delovanja: Humanitarni rad
Kontakt osoba: Milan Barišić, sekretarsib@gmail.com
Kontakti: tel: 011/334-1727, 060/332-5592; e-mail: sekretarsib@gmail.com,
web: www.izvidjacibeograda.org.rs.
Oblast delovanja: /
Kontakt osoba: Dragiša Drobnjak, sekretar@savezslepih.org
Kontakti: tel: 011/3286-706, 060/7050-470; e-mail: sekretar@savezslepih.org,
web: www.savezslepih.org.
Oblast delovanja: Socijalno-humanitarna
Kontakt osoba: Mirjana Ilić, mirjana@savezucitelja.com
Kontakti: tel: 064/111-0074; e-mail: mirjana@savezucitelja.com,
web: www.savezucitelja.com.
Oblast delovanja: Stručno usavršavanj i informisanj prosvetnih radnika, edukacija građana, naučno-istraživački rad u obrazovanju i vaspitanju, održivi razvoji i zaštita životne sredine, ruralni razvoj i širenje mreže društava Saveza.
Kontakt osoba: Štaus Edina, cisz@tippnet.rs
Kontakti: tel: 024/544-200; e-mail: cisz@tippnet.rs,
web: www.cisz.org.rs.
Oblast delovanja: Međusobna saradnja radi delotvornijeg rada mađarskih civilnih organizacija u Vojvodini.
Kontakt osoba: Miroslav Milanović, mmilanovic@eunet.rs
Kontakti: tel: 065/8233-958; e-mail: mmilanovic@eunet.rs,
web: www.socrom.org.
Oblast delovanja: Socijalizacija, obrazovanje dece i odraslih.
Kontakt osoba: Ivan Pošarac, serc.centar@gmail.com
Kontakti: tel: 063/111-7375; e-mail: office@serc.org.rs,
web: www.serc.org.rs.
Oblast delovanja: Zaštita životne sredine.
Kontakt osoba: Marko Andrejić, office@wavemagazine.net
Kontakti: tel: 063/1174-944; e-mail: office@wavemagazine.net,
web: worldyouthwave.iswib.org.
Oblast delovanja: Studenti, mladi, civilno društvo / obrazovanje, mediji.
Kontakt osoba: Zoran Bogunović, zbogun@gmail.com
Kontakti: tel: 015/343-167; e-mail: zbogun@gmail.com.
Oblast delovanja: Ekologija
Kontakt osoba: Tibor Balo, teledom.nb@gmail.com
Kontakti: tel: 062/407-459; e-mail: teledom.nb@gmail.com,
web: teledom-nb.org.rs.
Oblast delovanja: Buđenje građanske svesti realizacijom omladinskih i građanskih inicijativa u oblastima informatike, kulture, razvoja demokratije, zaštite životne sredine, kao i ekonomskog osnaživanja građana ruralnih sredina.
Kontakt osoba: Sunčica Nikolić, milos.stokic@duga.tv
Kontakti: tel: 012/515-176; e-mail: tvduga@yahoo.com,
web: www.duga.tv.
Oblast delovanja: Informisanje
Kontakt osoba: Nenad Nikolic, nenad_nik@ptt.rs
Kontakti: tel: 063/7771-481 ; e-mail: info@pokretzdravo.org,
web: www.pokretzdravo.org.
Oblast delovanja: Predavanja o medijima, medijske radionice, upoznavanje sa radom medija ( uglavnom elektronski, nacin pisanja za medije- dramaturgija, scenario, produkcija medija, marketing) Rad sa maldima I dopuna I prosirenje njihovih znanja.
Kontakt osoba: Somatoped Natasa Sevic, pravo_gore@yahoo.com
Kontakti: tel: 060/586-3636; e-mail: pravo_gore@yahoo.com.
Oblast delovanja: Unapređenje kvaliteta života, razmena iskustva, integracija dece, mladih, i osoba sa posebnom društvenom podrškom.
Kontakt osoba: Snezana Stojadinovic, Snezana@mreza.rs
Kontakti: tel: 063/356-049; e-mail: Snezana@mreza.rs
Oblast delovanja: Udruženje za građansku akciju u sistemu odlučivanja, za slobodno otvoreno i demokratsko društvo, za inicijative u lokalnoj sredini i aktivizam pojedinca - aktivizam, edukacija, izdavaštvo, saradnja.
Kontakt osoba: Zoran Petrović, mit-nis@medianis.net
Kontakti: tel: 064/229-2020; e-mail: mit-nis@medianis.net.
Oblast delovanja: Informisanje
Kontakt osoba: Svetlana Petrović, puls-nis@medianis.net
Kontakti: tel: 064/190-4976; e-mail: puls-nis@medianis.net.
Oblast delovanja: Zaštita čovekove okoline i zdravlja.
Kontakt osoba: Olgica Petrović, kreativnahemija@gmail.com
Kontakti: tel: 063/8244-920; e-mail: kreativnahemija@gmail.com,
web: www.morrhem.org.rs.
Oblast delovanja: Obrazovno-vaspitno delovanje.
Kontakt osoba: Milan Đidara, milan@mojedete.rs
Kontakti: tel: 018/250-512; e-mail: milan@mojedete.rs.
Oblast delovanja: Mediji: TV magazin “Moje dete”
Kontakt osoba: Valentino Manic, mojakuca.babusnica@gmail.com
Kontakti: tel: 064/584-7572; e-mail: mojakuca.babusnica@gmail.com.
Oblast delovanja: Razvoj gradjanskog aktivizma na lokalnom nivou i razvoj gradjanskog drustva kao i unapredjenje gradjanskih prava i sloboda.
Kontakt osoba: Jasna Hadžić, khr1804@gmail.com
Kontakti: tel: 064/2245-336; e-mail: khr1804@gmail.com.
Oblast delovanja: Ostvarivanje ciljeva u oblasti omladinskog kulturnog stvaralastva i neformalnog obrazovanja.
Kontakt osoba: Radomir Čubranović, chubra@eunet.rs
Kontakti: tel: 063/813-9995, 021/649-0037; e-mail: euprogress@gmail.com .
Oblast delovanja: Medjunarodna saradnja, podizanje svesti o osobama sa invaliditetom.
Kontakt osoba: Dragan Buljovčić, ugmladost.sub@gmail.com
Kontakti: tel: 064/434-9505; e-mail: ugmladost.sub@gmail.com.
Oblast delovanja: Humanitarni rad u oblasti doniranja organa;
Doprinos razvoju turizma u Vojvodini;
Volonterski rad
Kontakt osoba: Nebojša Marjanović, nebojsa@pannonia-interkultura.org
Kontakti: tel: 063/304-111; e-mail: nebojsa@pannonia-interkultura.org,
web: www.pannonia-interkultura.org.
Oblast delovanja: Kultura, EU integracije
Kontakt osoba: Zoran Stokić, zstokic.po@gmail.com
Kontakti: tel: 060/0530-837; e-mail: zstokic.po@gmail.com,
web: www.ugubo.co.rs.
Oblast delovanja: Građanska prava, poboljšanje kvaliteta života...
Kontakt osoba: Milica Musterović, milicamus@hotmail.rs
Kontakti: tel: 060/428-1800; e-mail: milicamus@hotmail.rs.
Oblast delovanja: Lokalna zajednica, saradnja sa lokalnom samoupravom, aštite ugroženih grupa stanovništva, edukacije dece I starijih lica i poboljšanje kvaliteta životne sredine.
Kontakt osoba: Vladimir Paunović, ngo@eunet.rs
Kontakti: tel: 063/620-697; e-mail: ngo@eunet.rs,
web: www.millennium.org.rs.
Oblast delovanja: Demokratizacija, Mladi, Kultura.
Kontakt osoba: Saša Trifunović, sasatrifunovic@gmail.com
Kontakti: tel: 065/8277-322; e-mail: sasatrifunovic@gmail.com.
Oblast delovanja: Kultura, ekologija, sport i turizam.
Kontakt osoba: Jelena Bratić, jelena.stanojkovic@srbijaupokretu.org
Kontakti: tel: 060/4510-134; e-mail: jelena.stanojkovic@srbijaupokretu.org,
web: www.srbijaupokretu.org.
Oblast delovanja: Društveno organizovanje
Kontakt osoba: Tatjana Rajić, tanjarajic@sbb.rs
Kontakti: tel: 063/88-46-333; e-mail: sansaoffice@gmail.com,
web: www.sansa.org.rs.
Oblast delovanja: Održiv društveno-ekonomski razvoj, socijalna kohezija i uređeno demokratsko društvo.
Kontakt osoba: Snežana Blagojević, info@althea.rs
Kontakti: tel: 063/584-555; e-mail: info@althea.rs,
web: www.althea.rs.
Oblast delovanja: Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.
Kontakt osoba: Stefan Teodosić, stefan.teodosic@opstinaub.org.rs
Kontakti: tel: 064/8160-715; e-mail: stefan.teodosic@opstinaub.org.rs,
web: www.portal.opstinaub.org.rs.
Oblast delovanja: Promovisanje i sprovođenje politike za mlade i rada sa omladinom radi poboljšanja položaja mladih u društvu.
Kontakt osoba: Kiš Zoltan, info@ekobecej.org
Kontakti: tel: 062/822-6690; e-mail: info@ekobecej.org,
web: www.ekobecej.org.
Oblast delovanja: Ekologija, ekonomija
Kontakt osoba: Veljko Milićević, ughelp@sbb.rs
Kontakti: tel: 062/970-8139; e-mail: ughelp@sbb.rs.
Oblast delovanja: Građanska prava, participacija, civilni sektor, saradnja sa javnim sektorom.
Kontakt osoba: Miloš Radojković, pocasnikg@hotmail.com
Kontakti: tel: 064/2277-245; e-mail: pocasnikg@hotmail.com.
Oblast delovanja: Kultura, umetnost i obrazovane.
Kontakt osoba: Ivica Durmišević, djurdevdan011@gmail.com
Kontakti: tel: 063/870-1409; e-mail: djurdevdan011@gmail.com.
Oblast delovanja: Izgradnja i razvoj otvorenog civilnog društva u Republici Srbiji.
Kontakt osoba: Radivojević Aleksandar, radivojevic.vb@gmail.com
Kontakti: tel: 063/896-7891; e-mail: radivojevic.vb@gmail.com,
web: www.thelovefestival.org.
Oblast delovanja: Kultura, sport, edukacija.
Kontakt osoba: Jordanka Maćić, macicjordanka94@gmail.com
Kontakti: tel: 062/820-4092; e-mail: macicjordanka94@gmail.com.
Oblast delovanja: Hraniteljstvo
Kontakt osoba: Konstantin Anđelković, zanus.ak@gmail.com
Kontakti: tel: 062/301-466; e-mail: support@iskrica.info,
web: www.iskrica.info.
Oblast delovanja: Porodični smeštaj dece i mladih bez roditeljskog staranja – hraniteljstvo.
Kontakt osoba: Marina Matić, udruzenjetuzilacasrbije@gmail.com
Kontakti: tel: 011/3031-909; e-mail: udruzenjetuzilacasrbije@gmail.com,
web: www.uts.org.rs.
Oblast delovanja: Zaštita prava i unapređenja položaja struke.
Kontakt osoba: Dijana Milašinović Marić, kustos@ulupuds.org.rs
Kontakti: tel: 011/2685-780; e-mail: kustos@ulupuds.org.rs,
web: www.ulupuds.org.rs.
Oblast delovanja: Umetnost, stvaralaštvo, unapređenje socijalno pravnog statusa umetnika.
Kontakt osoba: Dragana Bjelica, dragana.bjelica@uns.rs
Kontakti: tel: 062/530-337 ; e-mail: dragana.bjelica@uns.rs,
web: www.uns.org.rs.
Oblast delovanja: Informisanje javnosti, unapređivanje novinarske profesije, unapređivanje statusa novinara i zaštita prava novinara.
Kontakt osoba: Zoran Stojiljković, teledompavlos@open.telekom.rs
Kontakti: tel: 063/8366-968; e-mail: teledompavlos@open.telekom.rs,
web: www.ocdvlasotince.org.
Oblast delovanja: Razvoj demokratije i zaštita osnovnih ljudskih prava tamo gde je to najpotrebnije - u nedovoljno razvijenim ruralnim sredinama.
Kontakt osoba: Dragan Nikolić, draganvnikolic@gmail.com
Kontakti: tel: 063/8461-529; e-mail: logos@logos.org.rs,
web: www.logos.org.rs.
Oblast delovanja: Obrazovanje, vaspitanje i istraživanje.
Kontakt osoba: Bojana Selaković, bselakovic@roditelj.org
Kontakti: tel: 011/3165-376, 060/0436-292; e-mail: info@roditelj.org,
web: www.roditelj.org.
Oblast delovanja: Zaštita roditeljstva
Kontakt osoba: slepadeca@eunet.rs
Kontakti: tel: 064/4582-842; e-mail: slepadeca@eunet.rs,
web: www.slepadeca.com.
Oblast delovanja: Humanitarni rad
Kontakt osoba: Miroslav Veljkovic, urbo.po@open.telekom.rs
Kontakti: tel: 012/213-783; e-mail: urbo.po@open.telekom.rs.
Oblast delovanja: Zaštita prava, sprečavanje diskriminacije, poboljšanje uslova života Roma.
Kontakt osoba: Mirolsava Jovanović, ajsi@sbb.rs
Kontakti: tel: 018/4535-808; e-mail: ajsi@sbb.rs.
Oblast delovanja: Zaposljavanje, prekfalifikacije, mladi, deca, stare osobe.
Kontakt osoba: Babić Vladimir, agroroker@hotmail.com
Kontakti: tel: 064/6531-662; e-mail: agroroker@hotmail.com.
Oblast delovanja: Ruralni razvoj, poljoprivreda
Kontakt osoba: ush_kg@yahoo.com
Kontakti: tel: 060/614-5607; e-mail: ush_kg@yahoo.com.
Oblast delovanja: Poboljšanje položaja studenata sa hendikepom.
Kontakt osoba: Slobodan Dobrić, vincanskineolit@gmail.com
Kontakti: tel: 064/5270-842; e-mail: vincanskineolit@gmail.com.
Oblast delovanja: Popularizacija i očuvanje istorijskog i kulturnog nasleđa Vinčanske kulture iz doba Neolita,a posebno dece i mladih u oblasti očuvanja i negovanja istorijskog nasleđa.
Kontakt osoba: Ivana Sremčević, ivana@videomedeja.org
Kontakti: tel: 064/137-2088; e-mail: ivana@videomedeja.org,
web: www.videomedeja.org.
Oblast delovanja: Novi mediji, savremena umetnost.
Kontakt osoba: Slobodanka Pavlović, udruzenjezenaruza@gmail.com
Kontakti: tel: 062/1531-967; e-mail: udruzenjezenaruza@gmail.com.
Oblast delovanja: Socijalno, kulturna, ekonomska oblast.
Kontakt osoba: Elizabeta Vojinović Nikolić, vojinovicnikolic@yahoo.com
Kontakti: tel: 063/8442-064; e-mail: vojinovicnikolic@yahoo.com,
web: www.uzp.org.rs.
Oblast delovanja: Privreda, zanatstvo, mediji.
Kontakt osoba: Ana Jovanović, kontakt@nocmuzeja.rs
Kontakti: tel: 011/361-8876; e-mail: kontakt@nocmuzeja.rs,
web: www.nocmuzeja.rs.
Oblast delovanja: Kultura, umetnost.
Kontakt osoba: Dragan Mihajlović, office@vss.org.rs
Kontakti: tel: 062/327-987; e-mail: office@vss.org.rs.
Oblast delovanja: Zaštita od požara.
Kontakt osoba: Snežana Milčić, snezana.milcic@zajedno.org.rs
Kontakti: tel: 063/335-027; e-mail: snezana.milcic@zajedno.org.rs,
web: www.zajedno.org.rs.
Oblast delovanja: Obrazovanje i socijalne usluge.
Kontakt osoba: Miroslav Keveždi, direktor@zavod.rs
Kontakti: tel: 064/2411-245, 021/548-421; e-mail: direktor@zavod.rs,
web: www.zavod.rs.
Oblast delovanja: Kultura
Kontakt osoba: Vesna Tašić, zmuc@open.telekom.rs
Kontakti: tel: 063/833-2501, 011/2617-998; e-mail: zmuc@open.telekom.rs,
web: www.zmuc.org.
Oblast delovanja: Umetnost i kultura.
Kontakt osoba: Vladan Racić, ekoglas1@gmail.com
Kontakti: tel: 064 8197028; e-mail: ekoglas1@gmail.com,
web: ekoglas.autentik.net.
Oblast delovanja: Zaštita i unapređenje životne sredine.
 

 

Predlozi SEKO

Aktivnosti

Bez aktivnosti