Vodeće SEKO organizacije
- Sektor za građansko društvo, medije i kulturu -

Sektor građanskog društva, medija i kulture čini tročlani konzorcijum – Građanske inicijative (vodeći partner u SEKO), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD), kao partneri.
Građanske inicijative
Građanske inicijative su udruženje za demokratiju i građansko obrazovanje koje deluje kroz četiri programa a to su: omladinski, multietnički, program za građansko obrazovanje i program za razvoj civilnog društva. Vizija Građanskih inicijativa je društvo jednakih i aktivnih građana koji odlučuju o svojim životima u demokratskoj, pravnoj državi, uz puno poštovanje ljudskih prava. Misija Građanskih inicijativa je jačanje civilnog društva putem obrazovanja, promovisanja demokratije i podrške aktivnom građanskom statusu.
Sa Građanskim inicijativama možete stupiti u kontakt preko telefona: 011/263 263 1, 011/26 25 942.
Kontakt osoba za aktivnosti GI u SEKO je Dejana Stevkovski, direktorka za razvoj programa čija je E-mail adresa: dejana@gradjanske.org
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) je osnovano 1994. godine kao vanstranačka, profesionalna organizacija koja sprovodi različite aktivnosti sa ciljem da utiče na zakonsku regulativu u oblasti informisanja, kao i na poštovanje prava na slobodu izražavanja mišljenja i informisanja.
Ciljevi za koje se NUNS zalaže su:
  1. Slobodno novinarstvo i pluralistički mediji
  2. Unapređenje profesionalnih i etičkih standarda
  3. Zaštita profesionalnih prava i interesa novinara (medijskih profesionalaca)
  4. Međusobna saradnja novinara i novinarskih udruženja u zemlji i inostranstvu.
Sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije možete stupiti u kontakt preko telefona: 011/ 33 43 255; 011/ 33 43 136.
Kontakt osoba za aktivnosti NUNS-a u SEKO je Tamara Filipović, projekt menadžer, čija je E-mail adresa: tamara.filipovic@nuns.rs
Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD)
Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) deluje kao agent kulturne i umetničke produkcije koja podržava slobodu pojedinca i solidarnost među ljudima.
Ciljevi CZKD-a su:
  1. Promocija i zalaganje za reaktualizaciju javnog prostora, javnog interesa i javnog dobra;
  2. Proizvodnja javnih programa i proaktivnih rasprava o svim aktuelnim društvenim temama;
  3. Razvoj saradnje između umetnika i aktivista u zemlji i regionu, te saraddnje sa kulturnim grupama i institucijama u Evropi;
  4. Promocija saradnje između civilnog, privatnog i javnog sektora, naročito u oblasti kulture, ženskih i ljudskih prava.
Sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju možete spupiti u kontakt preko telefona: 011/2681-422; 011/ 361-0270, 361-0954.
Kontakt osoba za aktivnosti CZKD-a u SEKO je: Tanja Petovar
 

 

Predlozi SEKO

Aktivnosti

Bez aktivnosti