SEKO za sektor životne sredine i energetike

Mandat SEKO životna sredina i klimatske promene, definisan okvirnim programom saradnje za sve SEKO, podrazumeva uključivanje OCD u planiranju, programiranju, praćenju i izveštavanju o međunarodnoj razvojnoj pomoći, sa posebnim fokusom na pomoć EU.
U SEKO životna sredina i klimatske promene su uključene, pre svega, organizacije koje se bave temama: horizontalna legislative u životnoj sredini, vazduh, voda, otpad, hemikalije, zaštita prirode, kontrola industrijskog zagađenja, klimatske promene, buka i civilna zaštita. Organizacije okupljene u ovu SEKO sarađuju i sa drugim SEKO, posebno vezano za energiju, poljoprivredu i transport, što Mladi istraživači Srbije, kao vodeća OCD omogućava kroz komunikaciju sa vodećim organizacijama drugih SEKO, sumiranjem dokumenata za komentare, pokretanjem i moderiranjem diskusije ukoliko je potrebno usaglašavanje stavova.
Generalno, uloga SEKO životna sredina i klimatske promene je da bude aktivna i konstruktivna u procesu programiranja, praćenja i izveštavanja o sredstvima EU i razvojnoj pomoći Republici Srbiji.
Organizacije civilnog društva koje čine konzorcijum SEKO životna sredina i klimatske promene su: Mladi istraživači Srbije, Udruženje "Inženjeri zaštite životne sredine", UNEKOOP, Udruženje za zaštitu i razvoj okruženja i graditeljskog nasleđa “Protego” i CEKOR - Centar za ekologiju i održivi razvoj.
Više informacija o vodećim organizacijama možete naći ovde.