Vodeće SEKO organizacije
- Sektor za životnu sredinu i energetiku -

Mladi istraživači Srbije (MIS)
Mladi istraživači Srbije (MIS), neprofitna, nevladina, nestranačka organizacija u koju se dobrovoljno uključuju mladi ljudi radi ostvarivanja zajedničkih interesovanja, ideja i ciljeva.Naša misija je da putem obrazovanja, vođeni naučnim saznanjima, doprinesemo:
  • - razvoju volonterizma i promociji njegovih vrednosti
  • - zaštiti i unapređivanju životne sredine, promovišući principe održivog razvoja
  • - stvaralaštvu i aktivnijem delovanju mladih
Ciljevi MIS su: zaštita prirode i očuvanje životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja; razvoj i promocija volonterstva; popularizacija naučno-istraživačkog rada i stvaralaštva među mladima.
Aktivnosti na polju zaštite i unapređivanja životne sredine ostvarujemo kroz programe i projekte zaštite biodiverziteta kao i kroz promociju koncepta i primenu načela održivog razvoja.
Udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“
Udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ osnovano 2005. godine od strane inženjera, pravnika, studenata, mladih i malo starijih ljubitelja životne sredine.
Programske oblasti kojima se organizacija bavi sprovode se kroz različite projekte podržane od strane međunarodnih donatora i domaćih institucijija u cilju postizanja održivog razvoja i adaptacije na klimatske promene.
Osnovnu vrednost udruženja predstavlja širok spektar volontera i aktivista, kao i veliki broj partnera u zemlji i inostranstvu. Razvoj dugoročnih partnerstava je jedna od karakteristika udruženja.
UNEKOOP
UNEKOOP je posvećen promociji održivog razvoja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.
Vizija udruženja je društvo koje će uspeti da nađe održivi odnos između svojih potreba i želja sa jedne strane i „kapaciteta“ planete Zemlje sa druge strane.
Oblast delovanja: Početne aktivnosti bile su pre svega vezane za problematiku upravljanja posebnim tokovima otpada. Poslednjih godina intezivirane su aktivnosti vezane za klimatske promene kroz promociju energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije i zelene gradnje.
Vodeći se svojom vizijom da postanemo organizacija koju pobornici održivog razvoja i životne sredine prepoznaju kao istinskog partnera uspostavili smo brojne kontakte i partnerstva.
Udruženje za zaštitu i razvoj okruženja i graditeljskog nasleđa „Protego“
Udruženje za zaštitu i razvoj okruženja i graditeljskog nasleđa „Protego“ je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano 2007. godine od strane grupe intelektualaca kao rezultat njihove želje da pomognu i unaprede razvoj lokalne zajednice u Subotici.
Ideja je bila da se pomoć pruži kroz stručne savete predstavnicima lokalne vlasti, ali i kroz pritisak građana na proces odlučivanja koji se tiče razvoja grada. Kasniji pokrenuti programi su fokus interesovanja, pre svega u oblasti zaštite životne sredine, proširili i na regionalni, odnosno nacionalni nivo.
U periodu od osnivanja udruženja realizovano je preko 20 programa edukacije javnosti i njene mobilizacije, odnosno iniciranja aktivnog učešća u aktivnostima koje su usmerene ka očuvanju i unapređenju kulturne, graditeljske i prirodne baštine Subotice i njene okoline. Na planu očuvanja prirodnog nasleđa realizuje projekata koji su usmereni ka praktičnim aspektima unapređenja biološke raznovrsnosti i zaštite ugroženih vrsta u okolini Subotice i u Vojvodini.
CEKOR
CEKOR je nezavisna nevladina organizacija osnovana u Beogradu decembra 1999. Od aprila 2011. godine CEKOR ima sedište u Subotici.
Ciljevi:
  • - osnaživanje za i promovisanje učešća javnosti i transparentnosti u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine (Arhuske konvencije, ESPO konvencije)
  • - podizanje svesti javnosti o zaštiti životne sredine i održivom razvoju
  • - promovisanje održive energetike i održivog saobraćaja
  • - zaštita i očuvanje biodiverziteta
VIZIJA: Socijalno i ekonomski pravedno društvo sa jednakim mogućnostima za sve građane, uz očuvanu životnu sredinu i prirodne resurse za buduće generacije.
Oblasti kojima se CEKOR bavi su: Obnovljive energije i energetska efikasnost, održivi transport, pitanja u vezi sa erozijom tla i vodama, pitanja u vezi otpada, zakonodavstvo, održivi razvoj, izrada politike zaštite životne sredine, makroekonomska kretanja i uticaji globalizacije na ekološke i socijalne probleme.