Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Odobreni IPA projekti za Srbiju 2007-2010

Na ovoj stranici možete pronaći sve odobrene projekte za Srbiju koji se finansiraju preko IPA fonda za period od 2007. do 2010. godine. Sva dokumenta su u PDF izdanju, na engleskom jeziku i preuzimaju se sa stranice Evropske komisije.
Nacionalni programi
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
 
Predlozi projekata
(kliknite na željenu godinu)
2008.
2010.