Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Održan sastanak OCD članica mreže SEKO za vladavinu prava

Civilno društvo još uvek ne utiče značajno na utvrđivanje prioriteta za finansiranje projekata državnih institucija u oblasti vladavine prava, iz IPA i drugih izvora razvojne pomoći

Sastanak OCD članica mreže SEKO za vladavinu prava održan je u ponedeljak, 28. novembra 2011.godine u prostorijama Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Na sastanku su pored članica mreže učestvovale Mirjana Lazović i Bosiljka Joksimović predstavnice Kancelarija za evropske integracije (SEIO) koja je inicirala ovaj vid konsultacija između državnih institucija i civilnog društva i Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Ivana Ćirković je prisutne upoznala sa delokrugom rada Kancelarije za saradnju sa civilnim. Među temama o kojima se tokom sastanka diskutovalo je bila na koji način Kancelarija može doprineti boljoj saradnji OCD i državnih institucija. Prema rečima gospođe Ćirković, uskoro treba da se usvoji Uredba o dodeli sredstava za programe od javnog interesa koja realizuju udruženja. Cilj ove Uredbe je da uspostavi jedinstvene mehanizme po kojima se sredstva iz javnih izvora dodeljuju na jasan i transparentan način. U skladu sa tom Uredbom, svako ministarstvo će morati da formira Komisiju za dodelu tih sredstava.

Organizacije okupljene oko SEKO iz nekoliko oblasti su tokom 2011. godine imale mogućnost da komentarišu predloge projekata koji su konkurisali za IPA fondove. SEIO priprema izveštaj o odgovorima ministarstava na komentare SEKO-a na predloge projekata, koji će uskoro proslediti. To bi trebalo da bude putokaz za 2012. godinu i ukaže na to koja vrsta komentara se očekuje od SEKO. Kako bi dodatno osnažila OCD SEIO planira da u decembru 2011. sprovede obuke u 5 gradova Srbije o IPA fondovima.

Utisak OCD okupljenih u mrežu SEKO za vladavinu prava su izrazile utisak da civilno društvo još uvek ne utiče značajno na utvrđivanje prioriteta za finansiranje projekata državnih institucija u oblasti vladavine prava, iz IPA i drugih izvora razvojne pomoći. Deo razloga za ovakvo stanje leži u tome što je ovaj mehanizam pokrenut tek u martu 2011. godine. Prema oceni prisutnih OCD potrebno je da se SEKO znatno ranije uključi u proces izrade dokumenata i projekata, kako bi komentari koje se dostave bili uzeti u obzir, što ove godine nije bilo moguće. Pored toga, potrebno je povećati kapacitete OCD kako bi se aktivnije bavile Programiranjem IPA. Podršku OCD će pružiti i SEIO koja u periodu od decembra 2011. planira da sprovede obuke za OCD u 5 gradova Srbije o IPA fondovima.

Zorana Brozović

Komentari

Nema komentara na ovaj članak. Zašto ne biste bili prvi i dodali svoj komentar pomoću forme dole.

Ostavite komentar

Komentarisanje je dozvoljeno samo registrovanim korisnicima. Registrujte se ili se prijavite odmah, da biste ostavili komentar.