Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Održana konferencija o međusektorskom dijalogu u regionu Zapadnog Balkana i Turske

Konferencija "Uhvatiti korak sa procesima važnim za civilno društvo u BiH i regionu Zapadnog Balkana i Turske – Otvoreni forum za međusektorski dijalog“ održana je 11-12. decembra 2012. u Sarajevu u organizaciji TACSO projekta u Bosni i Hercegovini. Delegaciju Srbije su činili Mirjana Lazović (Kancelarija za evropske integracije), Slobodan Krstović (SEKO za konkurentnost) i Ivana Ponjavić (SEKO za reformu državne uprave).

Konferencija je organizovana u tri tematska bloka:

  • Strategija za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva (iskustva iz regiona: Republika Hrvatska, BJR Makedonija, Republika Crna Gora – proces izrade i implementacije strategije)
  • Sektorski konsultativni mehanizmi u programiranju IPA pomoći (iskustva iz Republike Srbije; predlozi sektora za pilot aktivnosti podrške od TACSO BiH)
  • Prezentacija preliminarnih nalaza izveštaja koje radi TACSO BiH u vezi sa finansijskim izveštavanjem organizacija civilnog društva za 2011, izdvajanja sredstava institucija vlasti prema civilnom društvu za 2011. i pitanja obezbeđivanja finansijskog doprinosa organizacija civilnog društva u projektima koje finansira EU.

Konferenciji je prisustvovalo oko 120 učesnika, predstavnika vlasti sa državnog i entitetskog nivoa, OCD i donatora. Rezultate konferencije članovi TACSO BH LAG su ocenili važnim i konkretnim inputima za nastavak procesa od značaja za dalji razvoj civilnog društva u BiH.

Comments

No comments on this article. Why not be the first and add your own comment using the form below.

Leave comment

Commenting is restricted to registered users. Register or login now to add a comment.