Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Održani sastanci resornog ministarstva, OCD i osobe zadužene za konkretan sektor u KEI

U organizaciji Kancelarije za evropske integracije u nedelji od 27. do 31. januara 2014. godine održani su sastanci između predstavnika vodećeg resornog ministarstva, organizacija civilnog društva i osobe zadužene za konkretan sektor u KEI.

Teme sastanka:

  1. Prezentovanje dokumenta IPA 2014-2016 logika intervencije (IPA 2014-2016 Intervention Logic): diskusija o prioritetnim temama i redosledu sektorske podrške za IPA 2014-2016.
    Na osnovu usvojenog dokumenta „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć Republici Srbiji za period 2014-17. godine, sa projekcijama do 2020. godine" (poznat kao NAD - NAD) i nacrta dokumenta Evropske komisije za Srbiju (Country Strategy Paper - CSP) napravljen je predlog tema i programskog redosleda za IPA za predstojeći trogodišnji period 2014-2016);

  2. Prezentovanje redosleda izrade metodologije Sektorskog planskog dokumenta/Programa podrške sektoru i daljeg toka programiranja;

  3. Učešće organizacija civilnog društva u programiranju IPA II - Indikativni kalendar aktivnosti za programiranje u 2014. godini.

Indikativni kalendar aktivnosti za učešće organizacija civilnog društva u programiranju IPA II za 2014. godinu možete pogledati ovde.

Osnovni cilj sastanaka bio je uključivanje organizacija civilnog društva na samom početku procesa programiranja IPA II. Organizacije civilnog društva predstavljale su organizacije koje sačinjavaju konzorcijum u okviru mehanizma Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO).

Neophodnost održavanja ovih sastanaka proistekla je kao jedna od glavnih preporuka Radionice za strateško planiranje daljeg funkcionisanja SEKO mehanizma, održane 16. decembra 2013. godine. Podršku održavanju radionice pružili su projekat Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO) i TRAG fondacija. Materijal sa pomenute radionice možete preuzeti ovde.

Komentari

Nema komentara na ovaj članak. Zašto ne biste bili prvi i dodali svoj komentar pomoću forme dole.

Ostavite komentar

Komentarisanje je dozvoljeno samo registrovanim korisnicima. Registrujte se ili se prijavite odmah, da biste ostavili komentar.