Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Održana obuka za organizacije civilnog društva u sklopu učešća OCD u procesu programiranja

U organizaciji Kancelarije za evropske integracije, uz pomoć projekta tehničke podrške PPF 5 7. februara 2014. godine održana je obuka za organizacije civilnog društva u sklopu učešća OCD u procesu programiranja. Obuci su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva koje sačinjavaju konzorcijum u okviru mehanizma Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) i jedna organizacija članica mreže.

Tema obuke bila je priprema IPA II sektorskih dokumenata (Sector Planning Documents - SPDs).

Cilj obuke je bio da se predstavnicima OCD predstavi opšti okvir IPA II, faza razvoja IPA II sektorskog dokumenta i faza analize u izradi IPA II sektorskog dokumenta.

U skladu sa Indikativnim kalendarom aktivnosti koji se tiče učešća OCD u procesu programiranja IPA II u 2014. godini izrađen je nacrt dokumenta IPA 2014-2016 Sektorski Planski Dokument Logika Intervencije. Dokument sadrži predlog tema i programskog redosleda za predstojeći trogodišnji period 2014-2016 godine. Takođe, predviđeno je da se na predstojećim Sektorskim Radnim Grupama, koje će se održati krajem februara/prva polovina marta, prezentuju prvi nacrti IPA II sektorskih planskih dokumenata za devet identifikovanih sektora. OCD će imati priliku da davati komentare i sugestije da gore pomenuta dokumenta. S tim u vezi, ova obuka je omogućila predstavnicima OCD da bolje razumeju suštinu, sadržaj i značaj Sektorskih dokumenta (Sector Planning Documents) za IPA II za period 2014-2016. godine.

Materijale sa obuke možete preuzeti na ovom linku.

Komentari

Nema komentara na ovaj članak. Zašto ne biste bili prvi i dodali svoj komentar pomoću forme dole.

Ostavite komentar

Komentarisanje je dozvoljeno samo registrovanim korisnicima. Registrujte se ili se prijavite odmah, da biste ostavili komentar.