Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Potpisan Memorandum o saradnji u programiranju i izveštavanju o međunarodnoj razvojnoj pomoći

U petak, 21. novembra 2014. godine Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) potpisale su Memorandum o saradnji u oblasti planiranja, programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj razvojnoj pomoći sa Kancelarijom za evropske integracije.

Osnovni cilj Memoranduma je institucionalizacija odnosa Kancelarije za evropske integracije i SEKO organizacija i preuzimanje obaveza za sprovođenje zajedničkih aktivnosti i u redovnoj razmeni informacija u procesu planiranja, programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj razvojnoj pomoći.

Potpisnici Memoranduma su vodeće SEKO organizacije za saradnju sa državnom upravom u devet različitih oblasti - osam sektora (pravda, unutrašnji poslovi, reforma državne uprave, konkurentnost, energetika, životna sredina i klimatske promene, ljudski resursi i društveni razvoj, poljoprivreda i ruralni razvoj) i tri tematske oblasti (kultura, mediji i civilno društvo), među kojima su: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije, Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), Privredna komora Srbije, Asocijacija za razvoj Ibarske doline Kraljevo (IDA) i Građanske inicijative.

Saradnja sa SEKO organizacijama podrazumeva konsultacije, učešće u radu sektorskih radnih grupa na kojima se pripremaju predlozi za korišćenje sredstava iz EU fondova, organizacija obuka, itd, a Kancelarija za evropske integracije je glavni koordinator rada na nivou SEKO mehanizma.

Formiranje i sprovođenje programa saradnje sa OCD finansirano je uz pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i odeljenja za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID). Od uspostavljanja SEKO mehanizma, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, projekat TACSO Srbija i TRAG fondacija su podržavali njegovo funkcionisanje.

SEKO mehanizam je uspostavljen 2011. godine kako bi se unapredio dijalog između državnih organa i civilnog društva u procesu programiranja i povećanju efikasnosti korišćenja razvojnih sredstava, posebno fondova EU.

Komentari

Nema komentara na ovaj članak. Zašto ne biste bili prvi i dodali svoj komentar pomoću forme dole.

Ostavite komentar

Komentarisanje je dozvoljeno samo registrovanim korisnicima. Registrujte se ili se prijavite odmah, da biste ostavili komentar.