Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Održana međupralamentrna konferencija "Nadzor nad IPA fondovima: uspesi i izazovi"

U Beogradu je, 16. septembra 2016.godine, u organizaciji organizaciji Narodne skupštine i Evropskog parlamenta održana međupralamentrna konferencija "Nadzor nad IPA fondovima: uspesi i izazovi" Konferencija je okupila 40 poslanika Evropskog parlamenta, parlamenata Zapadnog Balkana i Turske i predstavnike Evropskog revizorskog suda koji su diskutovali o usklađivanju IPA II sa Strategijom proširenja, parlamentarnim nadzorom spoljnih instrumenata (posebno IPA), efikasnosti korišćenja fondova EU i interakcije sa Parlamentom i civilnim društvom, instrumentima Unije za spoljnu akciju: uloga EP u IPA II strategiji i primeni je - (strateški dijalog između Evropskog parlamenta i Evropske komisije) i regionalnoj i prekograničnoj saradnja koja uključuje IPA i strukturne fondove. Ana Ilić,zamenica direktora Kancelarije za evropske integracije, koja je koordinator za fondove EU, istakla je juče da Srbija za budžetski period od 2014. do 2020. ima na raspolaganju nešto više od 1,5 milijarde evra iz IPA fondova, te da je za procenat do sada ugovorenih i iskorišćenih sredstava iz IPA fondova veći od 90 odsto. Prema njenim rečima, izazovi u korišćenju sredstava iz IPA fondova bili su nedovoljna spremnost projekata i kapaciteta, posebno u oblasti infrastrukture, što je dovelo do kašnjenja u realizaciji projekata. Ona je primetila i da će sredstava iz IPA fondova biti lakše usmeravana u procesu otvaranja poglavlja u pregovorima sa EU, jer će postojati jasna agenda i rokovi za završetak određenih projekata. Tokom konferencije čule su se primedbe da obični građani, pa čak i parlamentarci, veoma malo znaju o IPA fondovima i njihovim komparativnim prednostima i da se stoga mora više raditi na informisanju građana/ki.

Komentari

Nema komentara na ovaj članak. Zašto ne biste bili prvi i dodali svoj komentar pomoću forme dole.

Ostavite komentar

Komentarisanje je dozvoljeno samo registrovanim korisnicima. Registrujte se ili se prijavite odmah, da biste ostavili komentar.