Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Konferencija o partnerstvima

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), Kancelarija EU za tehničku podršku OCD u Srbiji (TACSO), Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom, UN Globalni dogovor u Srbiji i Forum poslovnih lidera Srbije organizuju Konferenciju o partnerstvima koja će se održati u sredu, 18. maja u Palati Srbija, sa početkom u 9 časova.
Cilj konferencije o partnerstvima je definisanje i promovisanje međusektorskih partnerstava kao važnog činioca razvoja civilnog društva. Konferencija treba da pruži platformu za razgovor, razmenu dobrih praksi i suočavanje sa preprekama saradnji, ali i predstavi mogućnosti za razvoj menusektorskih partnerstava. Kao govornici i aktivni učesnici na konferenciji će se pojaviti stručnjaci iz javnog, biznis/privatnog i civilnog sektora, kao i predstavnici medija.

Comments

No comments on this article. Why not be the first and add your own comment using the form below.

Leave comment

Commenting is restricted to registered users. Register or login now to add a comment.