Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Current events

Najava obuke na temu planiranja IPA fondova

Obuka na temu „Planiranje IPA fondova, decentralizovanog sistema upravljanja kao i perspektivama instrumenata predpristupne pomoći“ održaće se 10.06.2011. godine u periodu od 09h do 17h u hotelu Zira.

Trening organizuju TACSO i Kancelarija... Entire article

Оdаbrаna Sеktоrskа оrgаnizаciја civilnоg društvа zа sеktоr kоnkurеntnоsti

Kоmisiја zа оdаbir Sеktоrskih оrgаnizаciја civilnоg društvа (SЕKО), u sаstаvu: Ivаnа Ćirkоvić (Kаncеlаriја zа sаrаdnju sа civilnim društvоm), Sеrgеј Vuјаčić (prојеkаt Technical Assistance to Civil Society Organisations - TACSO), Мilоvаn Filimоnоvić... Entire article

Konferencija o partnerstvima

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), Kancelarija EU za tehničku podršku OCD u Srbiji (TACSO), Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom, UN Globalni dogovor u Srbiji i Forum poslovnih lidera Srbije organizuju... Entire article

Formirana mreža oko SEKO za reformu državne uprave

SEKO za sektor reforme državne uprave formirao je mrežu od dvadeset tri organizacije koje će učestvovati u procesu konsultacija. U narednom periodu slede konsultacije i pisanje preporuka u okviru mreže.

Više detalja možete naći ... Entire article

Dеsеt gоdinа rаzvојnе pоmоći ЕU Srbiјi

Kаncеlаriја zа еvrоpskе intеgrаciје Vlаdе Rеpublikе Srbiје оrgаnizovala je u pеtаk, 6. mаја, mеđunаrоdnu kоnfеrеnciјu „Dеsеt gоdinа rаzvојnе pоmоći Srbiјi”, nа kојој jе prеdstаvlјеn prеglеd pоlitičkоg i еkоnоmskоg rаzvоја Srbiје u prоtеklih... Entire article
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]