Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Aktuelnosti

Radni sastanak sa Sektorskim organizacijama civilnog društva

Radni sastanak sa Sektorskim organizacijama civilnog društva

Radni sastanak sa Sektorskim organizacijama civilnog društva... ceo tekst

Problemi u implementaciji projekata u oblasti životna sredina i klimatske promene

Mladi istraživači Srbije su, u saradnji sa organizacijama članicama konzorcijuma SEKO životna sredina i klimatske promene i Climate action network u Evropi, u više navrata preneli nezadovoljstvo načinom sprovođenja projekata kao i zabrinutost zbog... ceo tekst

Izveštaj iz senke Koalicije 27 – osvrt i na finansiranje životne sredine u Srbiji

Godišnji izveštaj, objavljen u januaru 2017. godine, sumira rezultate praćenja i analize promena u oblasti životne sredine i klimatskih promena u Republici Srbiji, nastalih u skladu sa procesom pregovora sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 27... ceo tekst

Studijska poseta turske delegacije Republici Srbiji

U periodu od 24. do 27. oktobra u studijskoj poseti ključnim akterima Vlade RS i civilnog društva boraviće turska delegacija koju će činiti predstavnici ministarsatva, OCD i TACSO kancelarije iz Turske. Posetu organizuju TACSO kancelarije iz Turskei Srbije... ceo tekst

Održana međupralamentrna konferencija "Nadzor nad IPA fondovima: uspesi i izazovi"

U Beogradu je, 16. septembra 2016.godine, u organizaciji organizaciji Narodne skupštine i Evropskog parlamenta održana međupralamentrna konferencija "Nadzor nad IPA fondovima: uspesi i izazovi" Konferencija je okupila 40 poslanika Evropskog parlamenta,... ceo tekst

Konsultacije o srednjoročnom pregledu Indikativnog Strateškog dokumenta za Srbiju 2014-2020.

Evropska komisija trenutno sprovodi srednjoročnu procenu Indikativnog Strateškog dokumenta (Indicative Strategic Paper,ISP) za Srbiju 2014-2020, i poziva organizacije, članice SEKO mehanizma, da aktivno učestvuju u ovom procesu.

ISP postavlja... ceo tekst

Nova strana sa video materijalima

Od sada na strani sekomehanizam.org možete pogledati odabrane video materijale.

Video strana

Izveštaj o međunarodnoj pomoći Republici Srbiji u 2014. godini

Izveštaj o međunarodnoj pomoći Republici Srbiji (RS) u 2014. godini, pripremljen od strane Kancelarija za evropske integracije, temelji se na proceni realizacije međunarodne razvojne pomoći u toj godini i obuhvata pregled procesa upravljanja... ceo tekst

Brošura o SEKO mehanizmu dostupna u elektronskom obliku

U brošuri možete saznati o tome sta je SEKO, o njegovom značaju, članicama, načinu funkcionisanja, dosadašnjem radu i izazovima.

http://www.seio... ceo tekst

Potpisan Memorandum o saradnji u programiranju i izveštavanju o međunarodnoj razvojnoj pomoći

U petak, 21. novembra 2014. godine Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) potpisale su Memorandum o saradnji u oblasti planiranja, programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj razvojnoj pomoći sa Kancelarijom za evropske integracije... ceo tekst

<< 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 >>